В ДГ „Осми март” в ПГ 5-6г. – „Пчеличка” се обучават и възпитават 20 прекрасни деца.

Динамично и завладяващо е времето на децата в ПГ 5-6г. –„Пчеличка”, където чрез забавни и весели игри, празници и развлечения децата придобиват планирано разнообразни и интересни знания по специална за възрастта система, подготвяща ги за училище. Възпитават се в положително отношение към обществената и природна среда и света; развиват чувство и умения за екипност и отборност, за самооценка, за отношението и поведението си.

За ползотворния и здравословен начин на живот на децата в групата внимателно и с обич се грижи екип от високо квалифицирани педагози, помощник-възпитател и мед. сестра.

 

Екип на ПГ 5-6г. – „Пчеличка”:

ст. учител: Д. Йорданова

мл. учител: М. Цоневска

пом. –възпитател: М. Николова

мед. сестра: Ил. Хаджийска