ДОКУМЕНТИ

заповед 264-196

отчет І тр.2019

обявление

отчет 2018 г.

ГП 18

администр.услуга

бюджет 2018г

отчет І тримесечие

годишен отчет

Програмна система

Информационна кампания

Мерки за повишаване на качеството

ДГ 8 март 2017-2018

стратегия

пр.превенция отпадане

ПОБЗУВОТ

план за изпълнение на стратегията

Етичен кодекс

ПДДГ

Правилник за вътрешния трудов ред

отчет